Køber og sælger foretager selv refusion.

Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket.

Nedenstående skema kan anvendes til indsendelse af flyttemeddelelse.

 Forbrugernummeret er anført på vandregningen.