Misfarvet vand - hvorfor sker det?
 
Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Det sker i forbindelse med brud på vandledningen, ledningsarbejde eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.
Vandet kan være rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler. Det kan også smage metallisk.

Denne misfarvning er uskadelig og uden sundhedsfare. Den skyldes et kortvarigt forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet.

Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt - f.eks. indeholder vitaminpiller jern og mangan. Det er naturligt forekommende stoffer i grundvandet. Men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj - og mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende og små sorte partikler.

 
Hvad med vasketøjet?

Jern i vandet kan under uheldige omstændigheder sætte sig i vasketøjet.
Er det sket, anbefaler Forbrugerrådet:
Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr 10 l. vand.
Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en
varm sodaopløsning med 3 dl. soda til 10 l. vand. Tøjet
skylles og færdigbehandles som efter normal vask. 
Lidt mere om jern og mangan

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved vandværksbehandlingen - iltning og filtrering i sandfiltre - udskilles jern og mangan.

Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene.

Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

Når vandstrømmen er ensartet - det vil sige, at vandet løber samme vej med samme tryk og styrke - forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern- og mangan- partiklerne med vandet.

Almindeligvis vil vandforsyningen efter brud på en vandledning sørge for, at der sker en gennemskylning af ledningsnettet til vandet er rent igen. Ved gentagne problemer bliver ledningsnettet renset med en svamp, der føres gennem rørene.
 
    


Stenlille Vandværk kan kontaktes på adressen:

Stenlille Vandværk A.m.b.A.
Hovedgaden 98
4295 Stenlille
Tlf. 2783 5289    

CVR-nr. 2230 4011    
sv@stenlillevand.dk

Vedr.: Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formanden

Vedr.: Vandregning, måleraflæsning og flytning ol.: Kontakt kasserer

 

Formand:
Kennick Bagger
Tlf.2783 5289
formand@stenlillevand.dk

 

Kasserer:
Preben Christensen
Tlf. 2783 5288
kasserer@stenlillevand.dk

 

 

 

Danske Bank: 3511 3516007230

Nordea: 2301 0302102007

Der kan også betales kontant efter aftale.

Ring for aftale 2783 5288