Stenlille Vandværk afholder

Ordinær generalforsamling

i mødelokalet i Kulturhuset

Hovedgaden 37 (Indgang fra bagsiden)

Onsdag den 27. marts 2024 kl. 19:30

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Revideret regnskab
  5. Valg af medlemmer og suppleanter

til bestyrelsen

  1. Valg af revisor og suppleanter
  2. Valg af opmand
  3. Indkomne forslag: Ingen
  4. Evt.

Tilmelding nødvendig på sv@stenlillevand.dk

senest onsdag den 20 marts 2024.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Flytning/ejerskifte: Køber og sælger foretager selv refusion.

Vandværket udfærdiger ikke slutafregning.

 

Regninger udsendes 2 gange om året.

i 2024 udsendes regninger primo januar og primo juli med forfald 1. februar og 1. august.

Ved betaling anvendes den på fakturaen anførte +71 kodelinje

 

Regninger kan tilsendes på e-mail (tilmeld under selvbetjening)

 

Vandværket har udskifte de gamle vandmålere til fjernaflæste målere.

Måleraflæsning.    

Vandmålere aflæses igen den 03.01.2024.

 

Hold øje med vandspild                 

Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt.

Gennemsnitsforbrug for en person er ca. 40m³ om året.

Aflæsningsskema kan hentes under "information".

Har du spørgsmål til os, er du altid velkommen til at ringe på telefon:

2783 5289 & 2783 5288.

 

 

 

 

 

 


Stenlille Vandværk kan kontaktes på adressen:

Stenlille Vandværk A.m.b.A.
Hovedgaden 98
4295 Stenlille
Tlf. 2783 5289    

CVR-nr. 2230 4011    
sv@stenlillevand.dk

Vedr.: Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formanden

Vedr.: Vandregning, måleraflæsning og flytning ol.: Kontakt kasserer

 

Formand:
Kennick Bagger
Tlf.2783 5289
formand@stenlillevand.dk

 

Kasserer:
Preben Christensen
Tlf. 2783 5288
kasserer@stenlillevand.dk

 

 

Giro: 3511 7164068

Danske Bank: 3511 3516007230

Nordea: 2301 0302102007

Der kan også betales kontant efter aftale.

Ring for aftale 2783 5288

 

Vandforsyningen er normal.