Flytning/ejerskifte: Køber og sælger foretager selv refusion.

Vandværket udfærdiger ikke slutafregning.

 

Generalforsamlingen planlagt til den 24/3-2021 er udsat grundet corona.

Ny dato vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

 

Regninger udsendes 2 gange om året.

i 2021 udsendes regninger primo januar og primo juli med forfald 1. februar og 2. august.

Ved betaling anvendes den på fakturaen anførte +71 kodelinje. Indbetaler du direkte på en af vore konti bedes du altid anføre det 9 cifrede kundenummer, som er påført regningen over adressefeltet, for at sikre korrekt registrering af din indbetaling.

 

Vandværket har udskifte de gamle vandmålere til fjernaflæste målere.

Måleraflæsning.    

Vandmålere vil blive aflæst den 04.01.2021.

 

Hold øje med vandspild                 

Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt.

Gennemsnitsforbrug for en person er ca. 40m³ om året.

Aflæsningsskema kan hentes under "information".

Har du spørgsmål til os, er du altid velkommen til at ringe på telefon:

5780 4415, 2783 5288 & 2783 5289.

 

 

 

 

 

 


Stenlille Vandværk kan kontaktes på adressen:

Stenlille Vandværk A.m.b.A.
Hovedgaden 98
4295 Stenlille
Tlf. 5780 4415    

CVR-nr. 2230 4011    
sv@stenlillevand.dk

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formanden

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning ol.: Kontakt kasserer

 

Formand:
René Jensen
Tlf.2783 5289
formand@stenlillevand.dk

 

Kasserer:
Preben Christensen
Tlf. 2783 5288

kasserer@stenlillevand.dk

 

 

Giro: 3511 7164068

Danske Bank: 3511 3516007230

Nordea: 2301 0302102007

Der kan også betales kontant i kontorets åbningstid.

Ring for aftale

 


 

 

 

Vandforsyningen er normal.