Tilmelding til betalingsservice klik her.

 

Regninger udsendes 2 gange om året.

i 2024 udsendes regninger primo januar og primo juli med forfald 1. februar og 1. august.

Ved betaling anvendes den på fakturaen anførte +71 kodelinje

eller tilmeld til betalingsservice.

 

Regninger kan tilsendes på e-mail (tilmeld under selvbetjening)

 

Vandværket har udskifte de gamle vandmålere til fjernaflæste målere.

Måleraflæsning.    

Vandmålere aflæses igen den 01.07.2024.

 

Hold øje med vandspild                 

Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt.

Gennemsnitsforbrug for en person er ca. 40m³ om året.

Aflæsningsskema kan hentes under "information".

Har du spørgsmål til os, er du altid velkommen til at ringe på telefon:

2783 5289 & 2783 5288.

 

 

 

 

 

 


Stenlille Vandværk kan kontaktes på adressen:

Stenlille Vandværk A.m.b.A.
Hovedgaden 98
4295 Stenlille
Tlf. 2783 5289    

CVR-nr. 2230 4011    
sv@stenlillevand.dk

Vedr.: Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formanden

Vedr.: Vandregning, måleraflæsning og flytning ol.: Kontakt kasserer

 

Formand:
Kennick Bagger
Tlf.2783 5289
formand@stenlillevand.dk

 

Kasserer:
Preben Christensen
Tlf. 2783 5288
kasserer@stenlillevand.dk

 

 

 

Danske Bank: 3511 3516007230

Nordea: 2301 0302102007

Der kan også betales kontant efter aftale.

Ring for aftale 2783 5288

 

Vandforsyningen er normal.