Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkevand analyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvand analyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvand analyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticid analyser m.v. udføres som ved råvand analyser.


Se alle vandanalyser på dette link     GEUS logo - link til forsiden

 

 

Vandet fra Stenlille Vandværk har en hårdhedsgrad på ca. 160 dh. Ved vandets totale
hårdhed forstås dets indhold af calcium og magnesium udtrykt i "hårdhedsgrader".
Vandets hårdhed karakteriseres normalt efter nedenstående skala:

0 - 4 meget blødt
4 - 8 blødt
8 - 12 middelhårdt
12 - 18 temmelig hårdt
18 - 30 hårdt
over 30 meget hårdt


Vandtryk: 3,0 - 3,5 bar afgang vandværk


 


Se alle vandanalyser på dette link     GEUS logo - link til forsiden

 

Vejledende information om vandanalyser

 

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkevand analyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvand analyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvand analyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticid analyser m.v. udføres som ved råvand analyser.


Stenlille Vandværk kan kontaktes på adressen:

Stenlille Vandværk A.m.b.A.
Hovedgaden 98
4295 Stenlille
Tlf. 2783 5289    

CVR-nr. 2230 4011    
sv@stenlillevand.dk

Vedr.: Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formanden

Vedr.: Vandregning, måleraflæsning og flytning ol.: Kontakt kasserer

 

Formand:
Kennick Bagger
Tlf.2783 5289
formand@stenlillevand.dk

 

Kasserer:
Preben Christensen
Tlf. 2783 5288
kasserer@stenlillevand.dk

 

 

Giro: 3511 7164068

Danske Bank: 3511 3516007230

Nordea: 2301 0302102007

Der kan også betales kontant efter aftale.

Ring for aftale 2783 5288