Begæring om vandtilslutning

Ansøgningen bruges ved ansøgning vedr.

  • Vandstiksledning
  • Vandinstallation
  • Jordledning
  • Diverse ændringer

Ansøgningsformularen downloades her

Ansøgningen (pdf-filen) udfyldes direkte på skærmen og gemmes lokalt på brugerens PC.

Ansøgningen kan derefter printes ud og sendes direkte til Stenlille Vandværk med post eller den kan sendes som
e-mail vedhæftet pdf-filen


Stenlille Vandværk kan kontaktes på adressen:

Stenlille Vandværk A.m.b.A.
Hovedgaden 98
4295 Stenlille
Tlf. 5780 4415    

CVR-nr. 2230 4011    
sv@stenlillevand.dk

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt næstformand eller formand

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning ol.: Kontakt kasserer

Formand:
René Jensen
Tlf.2783 5289
sv@stenlillevand.dk

Næstformand & driftsansvarlig::

Henrik Nielsen
Tlf. 2783 5287
sv@stenlillevand.dk

Kasserer:
Preben Christensen
Tlf. 2783 5288
preben@stenlillevand.dk

Giro: 3511 7164068

Danske Bank: 3511 3516007230

Nordea: 2301 0302102007

Der kan også betales kontant i kontorets åbningstid.

Ring for aftale